Vytlačené 03.08.2020, 17:10 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=temy/2014_1_kolo_prezidentske_volby

Výsledky 1.kola prezidentských volieb v Obci Kálnica, 15.3.2014

Okrsková volebná komisia v Kálnici – voľba prezidenta Slovenskej republiky

 

Deň konania voľby: 15.3.2014

 

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu

oprávnených voličov ................................................................................ 854

 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky .......................... 403

 

Počet odovzdaných obálok ........................................................................ 403

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov .................. 401

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

 

1. BÁRDOS Gyula ................................................................................... 0

2. BEHÝL Jozef, Mgr. .............................................................................. 0

3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. .............................................................. 0

4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. ............................................................. 207

5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS ........................................ 0

6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. ................................................................. 6

7. JURIŠTA Ján, PhDr. .............................................................................. 5

8. KISKA Andrej, Ing. ............................................................................... 82

9. KŇAŽKO Milan ..................................................................................... 37

10. MARTINČKO Stanislav ......................................................................... 0

11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. ...................................................... 0

12. MEZENSKÁ Helena, Mgr. ..................................................................... 3

13. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD. ................................................... 60

14. ŠIMKO Jozef, JUDr. ............................................................................... 1