Vytlačené 23.10.2018, 05:39 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=temy/2018_volby_do_samospravy

Voľby do orgánov samosprávy obcí, 10.11.2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

- informácie pre voliča,
- zverejnenie počtu obyvateľov,
- oznámenie o určení počtu poslancov,

- oznámenie o určení zapisovateľky,
- emailová adresa na doručenie oznámenia,

- určenie volebného okrsku

- kandidáti pre voľby starostu obce
- kandidáti pre voľby do Obecného zatupiteľstva