Vytlačené 09.07.2020, 11:15 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=tj/fo

Telovýchovná jednota Zavažan / futbalový oddiel / úvod:

futbalový oddiel lyžiarsky o. stolnotenisový o. turistický o. ostatné

úvod MUŽI DORAST ŽIACI

Výbor futbalového oddielu:
- Nedbal Ján – predseda
- Mikuš Ľuboš – podpredseda
- Bulko Ľuboš – pokladník
- Vojtechová Andrea – tajomníčka
- Ivana Marian - člen výboru
- Dovina Marian – člen výboru
- Vojtech Jozef – člen výboru