Vytlačené 17.08.2022, 20:53 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=z_dhz

Dobrovoľný hasičský zbor:
o organizácii história
Správa o činnosti DHZ 2008

Výbor DHZ v Kálnici

predseda: Ján Jamrich
veliteľ: Tomáš Kukučka
tajomník: Ján Jamrich
preventivár: Tomáš Kukučka
pokladník: Ján Filip
referent mládeže: Milan Hrušovský
strojník: Ján Dedík
revízor: Milan Borcovan