ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________ 

Koronavírus na Slovensku

 27.04.2020 • Uznesenie Vlády SR

       zobraziť ďalšie...         resp. všeobecné informácie aj na korona.gov.sk
 
 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 02.05.2021 • Fotogaléria
Jednota dôchodcov a brigáda na cintoríne, 26.4.2021
Fotogaléria z akcie Čistý revír = Čistá príroda, 24.4.2021

 23.04.2021 • Zasadnutie OcZ
Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 21.apríl 2021

 19.04.2021 • Zápisnica OcZ
Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 24.marec 2021

 11.04.2021 • Fotogaléria

 19.03.2021 • Zverejnená zmluva

 16.03.2021 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 2 ks čerešňa srdcovka (Cerasus Mill.), na pozemku parc. reg. „C“ č. 2139/2, v k.ú. Beckov, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 16.03.2021. (zverejnené 16.03.2021)

 12.03.2020 • Pomoc obetiam trestných činov
Informačná kancelária pre obete trestných činov v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, I. poschodie, k. č.148 (Okresný úrad Trenčín)
Ministerstvo vnútra SR vytvorilo v každom krajskom meste informačné kancelárie pre obete trestných činov. leták 1, leták 2, leták 3.

 04.03.2019 • Darovanie 2% TJ Zavažan Kálnica
Poukážte 2% z daní za rok 2020 pre TJ Zavažan Kálnica. Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZAVAŽAN KÁLNICA
Sídlo: 916 37 KÁLNICA, KÁLNICA 200
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo: 34009132 (tlačivá sú - u predsedu TJ Zavažan)

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 04.05.2021 • Svätý Florián
Milí hasiči! Dnešný deň, 4. máj patrí Vám – hasičom. Slávime a pripomíname si Deň hasičov a záchranárov. Dovoľte mi preto pri tejto príležitosti poďakovať Vám, členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Kálnica za Vašu obetavú pomoc či už v terajšej dobe počas testovania, kedy ste bez reptania sa striedali a pomáhali zabezpečovať dôstojný priebeh. Nemenej ďakujem za prácu počas brigád i v nedávnej dobe pri oprave vodovodu, nasadenie i doterajšie úspechy v súťažiach, ale i pomoc pri hasení požiarov. Byť dobrovoľným hasičom je poslanie, hrdosť, teplo v srdci (viem, o čom píšem sama som hasičkou od svojich 13 rokov, hoci teraz už neaktívnou, ale o to viac hrdou).
Oceňujem a vyzdvihujem Vašu disciplinovanosť, húževnatosť, kolektívnosť a ochotu pomôcť vo všetkom, o čo ste požiadaní. Zachovajte si tieto pekné a pozitívne vlastnosti a buďte takým príkladom i svojim deťom, i novým mladým hasičom.
V závere dovoľte zopár slov z histórie, pôvod vzniku tohto sviatku: Svätý Florián.
Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.
S pozdravom a želaním hasičstvu zdar! Mgr. Iveta Poluchová starostka obce


 06.05.2021 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 6. mája, t.j. vo štvrtok od 16:40 do 17:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 07.05.2021 • Zápis do Materskej školy
Materská škola Kálnica VÁS SRDEČNE POZÝVA NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY U včielky Bzučuľky na školský rok 2021/22, ktorý sa bude konať 7. 5. 2021. - od 10:30h do 11:30h v MŠ.
Ako zápis prebieha: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na stránke školy, alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ. V dňoch zápisu doručí rodič, príp. zákonný zástupca do našej MŠ vyplnenú písomnú žiadosť bez potvrdenia od lekára. Do 15. júna vydá riaditeľka materskej školy elektronicky, (prípadne osobne, poštou) rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy.
Tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ.


 10.05.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 10.5.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci - presnejšie informácie v tomto ozname: 10.5.2021


 15.05.2021 • OČKOVANIE PROTI Covid-19.
Dovoľte mi poďakovať, vážení občania, starostovi obce Beckov za detailné zorganizovanie a možnosť očkovania aj pre občanov Kálnice, ktorí v spolupráci s pani lekárkou MUDr. Benákovou začali na tejto akcii spolupracovať. Aj jej ďakujem. Starostka obce Kálnica.
Poďakovanie starostu obce Beckov z fcb stránky dňa 17.4.2021: „Dnes sa konala v našom kultúrnom dome vcelku mimoriadna akcia. Podarilo sa nám zorganizovať v spolupráci s FN Trenčín prvé očkovanie proti Covid-19 vakcínou Pfizer pre občanov nad 60 rokov. Zaočkovali sme 246 občanov z Beckova, Kálnice a Kočoviec. Všetko prebehlo v poriadku, ľudia boli disciplinovaní a dodržiavali pokyny. Nezaregistrovali sme žiadne problémy, čo nás veľmi teší. Spolupráca s vakcinačným oddelením FN TN bola výborná, za čo im ďakujem. Ďakujem patrí aj vedeniu FN Trenčín za pomoc pri organizácii očkovania a taktiež za povolenie zaočkovať ľudí s vážnym ochorením ako napr.: onkologickí pacienti alebo pacienti s pokročilou svalovou distrofiou. Ďakujem aj hasičom za koordináciu v mieste očkovania, Ivetke za objednávanie a registráciu občanov a každému kto akokoľvek pomohol. Celú akciu sprevádzali pozitívne ohlasy. Najmä najstarší spoluobčania boli veľmi radi, že nemuseli nikam cestovať a mali takúto možnosť prakticky doma. Ak by mali cestovať niekam inam, ani by sa nedali zaočkovať, ale keď to mali v obci, tak súhlasili. Druhé očkovanie a podanie druhej dávky bude 15. mája 2021. O všetkom vás budeme včas informovať.“


 03.05.-13.06.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.
Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania
Asistované sčítanie bude možné v našej obci - Obecný úrad, Kálnica 100, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín.
(Po.Ut.Št. 08.00-11.30, 13.00-15.00 | St.08.00-11.30, 13.00-16.30 | Pi:08-12.00).


 OZNAM, obecná knižnica
Obecná knižnica je opäť otvorená každú stredu od 13.30 do 16.30 hodiny. Tešíme sa na stretnutie s vami (v Kálnici, 03.05.2021).


 76. výročie oslobodenia obce
K 76. výročiu oslobodenia obce. Vážení občania, v týchto dňoch sme si pripomenuli 76.výročie oslobodenia obce. V komornej atmosfére sme vzdali úctu a vďaku vencom pri pamätnej tabuli tu v obci a taktiež pri Trojkríži v Rakoľuboch. Požiadala som o pár slov, spomienok pána Štefana Juríka. Tu sú jeho slová: „Kálnica bola našťastie ušetrená priamych bojov, pretože nie je od východu prístupná pre vojenskú techniku. Oslobodzovacie vojská rumunskej armády prišli z juhu od Sochoňa, cez Chrasť a Daran. Nemci predtým dedinu opustili, po zamínovaní niektorých dolín. Zachovalo sa z tých chvíľ aj niekoľko fotografií. Starší občania, ako som ja, si iste na tie udalosti pamätajú lepšie. Ja si pamätám iba to, že sme sa s mamou, babkou a súrodencami ukrývali pred frontom u babkinej sestry, u Pavlechov, ktorí mali veľkú betónovú pivnicu. Otec bol v tom čase v koncentračnom tábore v Hamburgu. V pivnici bolo ukrytých viacero rodín. Keď som s mamou musel ísť na dvor na potrebu, počuli sme streľbu a guľky pleskotali na plechovú strechu. Druhú spomienku mám na výbuch bomby, ktorú odhodil pilot bombardéra pod Sochonom. Deti sme ušli z ulice schovať sa do kuchyne pod stôl. Veľká škoda, že súčasná situácia znemožňuje konanie Behu oslobodenia, ku krížom zahynutých rumunských vojakov v Rakoľuboch. Je to pekná, zaujímavá a dôstojná obnovená tradícia. Veríme všetci a dúfame, že takto o rok už budeme znovu oslobodení tentoraz od pliagy, ktorá postihla svet, tak ako vojna. Budeme si znova môcť užívať slobodu a voľnosť.“
Štefan Jurík,
za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Ďakujem, pán Jurík, nezabúdame! S úctou starostka obce


 OZNAM, očkovacie centrum
Trenčiansky samosprávny kraj otvára Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum (Na výstavisku EXPO center v Trenčíne) už počas tohto víkendu 20.3.2021 - 21.3.2021. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do VKOC prostredníctvom vakcinacia.nczisk.sk. Prihlásiť sa môžu do čakárne, je potrebné zvoliť si v zozname očkovacích miest VKOC Trenčín. Informácia: V prípade, že nebude možné v systéme zvoliť si VKOC Trenčín (z kapacitných dôvodov), záujemcovia o očkovanie sa môžu ako náhradníci registrovať na:zdravotníctvo@tsk.sk.


 OZNAM, TJ Zavažan Kálnica
Počas núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky, sú pozastavené všetky športové aktivity organizované klubom!
Počas núdzového stavu je možné využívať multifunkčné ihrisko len na individuálny šport jednotlivcov s použitím vlastného športového náčinia.
V jednom momente môžu byť na multifunkčnom ihrisku len osoby z jednej rodiny, žijúce v spoločnej domácnosti. Futbalové súťaže sú odložené!
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan (03.03.2021)


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočnív plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľovbude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.(zverejnené 22.01.2021)
Celá správa na tomto odkaze.


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 OZNAM, obecná knižnica
Oznamujeme čitateľom, že z dôvodu nepriaznivej covid situácie, od dnešného dňa až do odvolania, bude miestna knižnica pre verejnosť zatvorená. (v Kálnici, 07.10.2020)


 25.04.2021 • OZNAM, Testovanie COVID-19
Tento týždeň sa testovanie uskutoční v nedeľu 25.4.2021 8.00 - 13.00h. v KD Kálnica. Krátka prestávka 10.00-10.15h. Nezabudnite občiansky preukaz, kto nemá - kartičku poistenca.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (21.04.2021)


 24.04.2021 • Čistý revír = Čistá príroda
Poľovnícke združenie Kálnica revír Kálnica – Sever, Občianske združenie Kálnická dolina a Obec Kálnica pozýva všetkých dobrých ľudí ktorí majú radi prírodu a záleží im na tom v akom prostredí žijú aby sa zapojili do celoslovenskej akcie Čistý revír = Čistá príroda. Kálnica, sobota 24 apríla 2021 od 8:30 hod. Táto akcia je zameraná na odstraňovanie čiernych skládok a odpadu z prírody v jednotlivých poľovných revíroch.
Akcia sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými usmerneniami a vyhláškami týkajúcich sa protipandemických opatrení súvisiacich s covid 19.
Ako bude akcia prebiehať:
• Zber odpadu bude individuálny alebo po malých skupinkách po max. 6 ľudí pri dodržaní aktuálnych protipandemických opatrení. Uvítame ak sa zapoja celé rodiny vrátane tých najmenších.
• Vrecia na odpad a ochranné rukavice si môžete vyzdvihnúť od 8:30-9:30 pri poľovníckych skladoch v Popolke, kde sa bude zvážať aj vyzbieraný odpad do pristavených kontajnerov.
• Vyzbieraný odpad z prírody môžete priniesť počas celého víkendu do pristavených kontajnerov v Popolke od 24.4. do 25.4.2021
• Pokiaľ je to možné, vyzbieraný odpad priamo separujte do oddelených vriec – zvlásť plastové PET fľaše ako aj zvlášť sklenné fľaše.
• Budeme veľmi radi, ak vašu účasť na tejto akcii zdokumentujete a pošlete nám fotografie na e-mail:jakrchnavy@gmail.com alebo MMS na 0903 717 138, prípadne to budete zdieľať na sociálnych sieťach. Urobme niečo pre seba, svoje deti a prírodu ktorá nás obklopuje.


 21.04.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 21.4.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
  3. Protest prokurátora k VzN o pravidlách času predaja.
  4. Štatút Kálnické ozveny – schválenie.
  5. Pošta.
  6. Ukončenie, záver.
Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení. V Kálnici, 18.4.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 19.04.2021 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 19.apríla, t.j. v pondeloku cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 17.04.2021 • OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v piatok 17.4.2021 od 8,00 do 13,00 hodiny v KD v Kálnici. Krátka prestávka 10.00-10.15h. Nezabudnite OP
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (01.04.2021)


 17.04.2021 • Očkovanie COVID-19
Oznam pre občanov Kálnice! Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nasledovný oznam. Pokiaľ budete mať problém s prihlásením, s vypísaním dotazníkov – s dôverou sa obráťte na svojich príbuzných či známych, Vašu lekárku alebo na svojich poslancov, pracovníkov obecného úradu i starostku obce. Zabezpečíme i prípadný odvoz – túto požiadavku nahláste vopred na tunajšom obecnom úrade do piatka 16.apríla 2021. dotazník.pdf | súhlas s očkovaním.pdf | registrácia


 13.-15.04.2021 • Zápis do prvej triedy ZŠ
Základná škola s materskou školou Kálnica pozýva na slávnostný Zápis do prvej triedy ZŠ ktorý sa bude konať od 13.apríla 2021do 15.apríla 2021 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy. Prosíme priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a je potrebné, aby prišli obaja rodičia ZŠ s MŠ Kálnica:
  - škola má k dispozícii špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda
  - používame učebnice a pracovné zošity od vydavateľstva AITEC
  - vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu „Škola plná života“
  - rodinné prostredie školy, individuálny prístup k žiakom, žiakov vedieme k samostatnosti a sebahodnoteniu,
  - výučba angličtiny a informatiky od 1. triedy,
  - vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule a počítačov, každý žiak má k dispozícii počítač,
  - krúžková činnosť, množstvo školských i mimoškolských akcií
  - preferujeme zážitkové vyučovanie, „daltonské“ vyučovanie.


 Veľkonočný park J.H.Hurbana
Vážení občania. Aj napriek ťažkému obdobiu sme sa snažili pre Vás pripraviť veľkonočnú atmosféru výzdobou parku J.M.Hurbana, tak aby sme prežili aj napriek aktuálnym opatreniam pekné veľkonočné sviatky.


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk