ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________futbalový oddiel lyžiarsky o. stolnotenisový o. turistický o. ostatné

Futbaloví reprezentanti Slovenska – nepočujúci
– dvakrát na sústredení v Kálnici.
    V minulom roku, najskôr v apríli a na jeseň v októbri, mali u nás 4-dňové sústredenia nepočujúci futbaloví reprezentanti Slovenska. V reprezentačnom kádri je i náš hráč, Marek Hladký. Reprezentanti boli ubytovaní na chate STU v Krajnej doline a trénovali na futbalovom štadióne Zavažanu. Bolo to vždy pred kvalifikačným futbalovým stretnutím proti Francúzsku o postup na Majstrovstvá európy 2007.
   Žiaľ, naši reprezentanti neuspeli v prvom stretnutí v Paríži a prehrali i v odvete v Trnave. Na ME do Portugalska sa prebojovali nepočujúci reprezentanti Francúzska.
(df)


Futbalisti Zavažanu na halových turnajoch.
- dňoch 3. a 4.2.2007 sa zúčastnili naši dorastenci a muži na halových futbalových turnajoch v športovej hale vo Svinnej.
   Dorasteneckého turnaja, ktorý organizoval Oblastný futbalový zväz v Trenčíne sa zúčastnili mužstvá z Trenčianskych Teplíc, Dolnej Súče, Drietomy, Podolia, Novej Vsi n/V a Kálnice. V takejto silnej konkurencií sme nemali šancu uspieť, nakoľko sa hralo systémom každý s každým na 1 x 20 min. Naši chlapci, bez predchádzajúcich skúseností z takýchto turnajov neuspeli a obsadili 6. miesto i keď niektoré zápasy prehrali len veľmi tesne. Turnaj mužov sa uskutočnil taktiež v športovej hale vo Svinnej, ktorý organizovala Veľká Hradná za účasti futbalistov zTrenčianskych Biskupíc, Svinnej, Veľkej Hradnej, TTS Trenčín a Kálnice.
   Naši futbalisti po jedinom víťazstve nad Svinnou 3:1 obsadili 4. miesto a ukázalo sa, že skusenosti z telocvične, ktorú v Kálnici nemáme a zdá sa, že ani tak skoro mať nebudeme, sú pri takýchto turnajoch nenahraditeľné.
(df)
Súťaž v kopaní 11m. kopov (1997-2003)

    Chceme informovať verejnosť o rozhodnutí organizačného výboru súťaže v kopaní 11 m kopov, ktorý po dohode so starostom Kálnice rozhodol, že i napriek úspešnému priebehu 7. ročníka /2003/ tejto tradičnej súťaže, ako i všetkých predchádzajúcich, prerušuje poriadanie ďalších ročníkov.

    Tradičný termín - druhá sobota po ukončení majstrovských futbalových súťaží - je voľný pre prípadných iných uchadzačov o organizovanie súťaže v kopaní 11 m kopov. Výbor tak rozhodol na základe poznania, že všetkého veľa škodí a je dobré v najlepšom prestať.

    K tomuto kroku nás vedie i skutočnosť, že čím ďalej je problematickejšie zabezpečovať hodnotné ceny pre víťazov, nakoľko štedrých sponzorov rapídne ubúda a ako vieme od budúceho roku sa rušia i okresy a keďže poháre pre víťazov nám zabezpečoval vždy prednosta okresného úradu v Novom Meste n/V., pod ktorého záštitou sa súťaž konala i táto možnosť zaniká.

    Konštatujeme, že zorganizovaním siedmich ročníkov bolo dosť vypätia pre organizátorov, a máme pocit, že pre súťažiacich a divákov sa kopanie 11m kopov postupne stáva stereotypom. Zdá sa, že vzhľadom na náslené rozšírenie nových organizátorov tejto zaujímavej súťaže, bude vhodné úspešnú sériu siedmich ročníkov v Kálnici prerušiť a záujemcov tak presmerovať k nim.

    Pri tejto príležitosti chceme poďakovať redakcii Kopaničiar Expres, ale i Trenčianskych novín, za propagáciu a informovanosť regiónu o tejto súťaži a zároveň i pánovi Jozefovi Červaňanovi za aktívnu pomoc pri organizovaní prvých dvoch ročníkov. Po Selci, kde táto súťaž vznikla i Kálnica má podstatný podiel na tom, že súťaž v kopaní 11 m kopov prerástla do celoslovenskej súťaže, ktorej štyroch ročníkov hlavným organizátorom bol Ing. Bohumil Olach – šéfredaktor celoslovenského týždenníka „Obecné noviny“ a Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorí v rámci možností prispievali i k úspešnosti kálnických jedenástok.

    Poďakovanie patrí i všetkým prednostom Okresného úradu v Novom Meste n/V, ktorí počas predchádzajúcich 7-mich rokov túto funkciu zastávali, venovali poháre pre víťazov a zároveň prevzali patronát nad jednotlivými ročníkmi a osobne sa zúčastňovali na týchto súťažiach. Boli to páni Vladimír Duša,Ing.Miloslav Malík a Jozef Varta.

    Poďakovanie patrí všetkým aktívnym účastníkom siedmich ročníkov, ktorých za toto obdobie bolo spolu 4 865 vo všetkých kategóriach. Priemer na jeden ročník je 695 súťažiacich. Najviac účastníkov – 975 súťažiacich - sme zaznamenali v roku 2000.

    Rovnako veľká vďaka patrí všetkým organizáciam a sponzorom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k úspešnosti jednotlivých ročníkov.

    Poďakovanie vyslovujeme všetkým rozhodcom ako i moderátorovi a hlásateľovi Vladislavovi Krížovi, ktorý od druhého ročníka úspešne sprevádzal slovom všetky ďalšie ročníky.

    V neposlednom rade, patrí poďakovanie všetkým usporiadateľom z radov členov TJ Zavažan , ale i nečlenov, ktorí veľa času venovali príprave areálu k súťažiam a zabezpečovali hladký priebeh jednotlivých ročníkov.Poďakovanie vyslovujeme i starostovi Kálnice Ing.Miroslavovi Borcovanovi a pracovníčkam OcÚ v Kálnici za aktívnu spoluorganizátorskú prácu počas všetkých 7-mich ročníkov.

    Výbor TJ Zavažan Kálnica má zato, že organizovaním tejto dnes populárnej súťaže v kopaní 11 m kopov, prispel k zviditeľneniu a k propagácií TJ Zavažan a obce Kálnica, ako i k uspokojeniu záujmov širokej rodiny milovníkov futbalu v oblasti okolo Nového Mesta n/V, ale i ďalekého okolia vo všetkých vekových kategóriach - od 5 ročných detí až po seniorov, ktorí už dávno mali po 60-ke a tým naplnil myšlienku – „Šanca pre každého“.

ročník rok muži ženy žiaci deti spolu
1. 1997 374 15 - - 389
2. 1998 483 34 - - 517
3. 1999 469 38 116 - 623
4. 2000 746 55 172 - 973
5. 2001 650 51 169 - 870
6. 2002 589 32 135 - 756
7. 2003 500 32 150 55 737
spolu 3811 257 742 55 4865

Priemer kopajúcich na 1 rok: 685

(df)späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk