Vytlačené 07.05.2021, 19:00 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=clanky/pc_kurz

Články / Počítačový kurz
  13.4.2008 Počítačový kurz

   Základná škola s materskou školou Kálnica usporiada počítačový kurz pre začiatočníkov v počítačovej učebni základnej školy pod vedením p. Valoviča. Skupina /maximálne 10 ľudí/ sa bude stretávať každý utorok a štvrtok od 17:00 hod. do 19:00 hod. Celkový počet absolvovaných hodín bude 20.

Poplatok za kurz je 1 000 Sk na osobu. Termín začiatku kurzu bude stanovený podľa počtu nahlásených záujemcov.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle : 032/77 98836, alebo priamo v základnej škole u p. Mgr. Roháčkovej.
  späť