Vytlačené 20.06.2021, 15:12 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=kniznica


Obecná knižnica

Zásady pre činnosť Obecnej knižnice v Kálnici
platné v čase koronavírusového nebezpečenstva:


Na základe odporúčania Slovenskej národnej knižnice pre činnosť knižníc na Slovensku v čase nebezpečia na koronavírusové ochorenie COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-COV-2 budú pre činnosť Obecnej knižnice v Kálnici platiť tieto zásady:

Obecná knižnica opätovne sprístupní svoje služby občanom od 17.06.2020 avšak:

1. Je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia prijaté pre túto situáciu vydané MZ SR.
2. Vstup do knižnice je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.). Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov a osoby so závažnou poruchou autistického spektra.
3. Potrebné dezinfekčné prostriedky na ruky pri každom vstupe do budovy alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky (rukavice nesmú byť kontaminované) zabezpečí OcÚ.
4. Odstupy medzi osobami v priestoroch knižnice musia byť minimálne 2m odstupy.
5. Viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte používateľov v jednom okamihu na všetkých vstupoch do knižnice.
6. Za zabezpečenie tohto počtu zodpovedá knihovník.
7. Dĺžka pobytu používateľa v knižnici sa stanovuje na maximálne 30 minút.

Výpožičky

1. Zabezpečiť výpožičný pult ochrannými prepážkami.
2. Zabezpečiť pre zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky – prekrytie horných dýchacích ciest, rukavice, (ak nie sú ochranné prepážky). K dispozícii musí byť dezinfekcia rúk.
3. Zabezpečiť, aby sa otvory na odpadkových košoch, do ktorých sa vyhadzujú použité rukavice dezinfikovali ešte pred vybratím odpadového vreca z koša.
4. Vrátené knihy umiestniť do uzatvárateľnej miestnosti po dobu 5-7 dní – tzv. karanténa. Miestnosť musí byť samostatná, bez prítomnosti ľudí.
5. Zabezpečiť, aby vrátené knihy mali zmenený status v online katalógu tak, aby bolo jednoznačné, že kniha je v karanténe, resp. nie je dostupná.
6. Boxy a miestnosť po tzv. karanténe je potrebné dezinfikovať.
7. Prevádzkový čas na výpožičávanie bude maxi tri hodiny. teda od 13.30 do do 16.30 hodín,
8. Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potenciálne virulentnými materiálmi sa musia
dezinfikovať aspoň raz za hodinu (výpožičný pult).

Pracovníci v knižniciach sú povinní:
1. Pred vstupom na pracovisko si vydezinfikovať ruky.
2. Zabezpečiť, aby si zamestnanci vykonali dezinfekciu pracovného stola, opierok stoličiek,

Odporúčania sa budú priebežne upravovať a meniť v súlade so zmenami prijatými členmi vlády SR a Krízového štábu SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

V Kálnici. dňa 15. 06. 2020
Mgr. Iveta Poluchová
starostka obceKnižnica je otvorená každú stredu od 14.00 do 17.00 hod.

V obecnej knižnici v "Kútiku kálnických autorov" pribudlo v tomto roku viacero kníh, ktoré sú darom autorov z našej obce. Z nich by som chcel upriamiť vašu pozornosť na humor. Napríklad len v nižšie uvedených knihách nájdete viac ako 6000 vtipov.

Sú vám k dispozíci:
Vladimír Nosáľ - Strýco Marcin
Milan Stano - Policajti v anekdotách
Milan Stano - Blondýnky v anekdotách
Milan Stano - Slovenská republika vo vtipoch

Príďte si vybrať. Bola by škoda, keby sme sa aspoň raz za čas nestretli. Dobrá kniha totiž patrí k nášmu životu tak, ako chleba, ...a dobrý vtip je základom dobrej nálady a tá zasa základom zdravia, nie?

Dávame do pozornosti:
14. mája 2019 sa uskutočnila v Krajskej knižnici v Trenčíne diskusia o knihe Igora Ďuriča s ilustráciami Petra Hricáka 100 rokov Česka a Slovenska. Ide o veľmi pútavo sústredených 365 najzaujímavejších politických, spoločenských, ekonomických, kultúrnych a športových udalostí súvisiacich s touto témou od roku 1918 do roku 2018. Kniha môže pomôcť najmä žiakom základných a stredných škôl pri pochopení diania v tomto období. Kniha je vďaka obom autorov súčasťou knižného fondu obecnej knižnice.

Úprimne ďakujeme p. Milanovi Stanovi, Pavlovi Barinýchovi a Igorovi Ďuričovi za beplatné obohatenie súboru kníh vobecnej knížnici.
O ďalších prírastkoch nových kníh a dianí v knižnici Vás budeme informovať na tejto webovej stránke.
Ing. Milan Bušo


- zriaďovacia listina

(aktualizované 19.5.2019)
Knižná búdka

"Ďakujem, sused"

Knižná búdka


Ako sa používa?
Požičaj si knihu, prečítaj, vráť, alebo vymeň za inú, prípadne doplň búdku ďalšími knihami.

Knižná búdka sa nachádza v miestnom parku J.M.Hurbana. Zriadila ju na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej Obec Kálnica a zhotovil ju pán Milan Valovič.
Je domovom pre knihy, ktoré sa už j doma nepotrebujú, ale môžu urobiť ešte radosť inému. V prípade, že ďalšie donesené knihy sa do búdky nezmestia, bude možné v blízkej dobe tieto knihy doniesť do pripravovanej skrinky v podchode miestneho múzea, odkiaľ budú príležitostne do knižnej búdky v parku doplňované.

Kontakt a informácie: Ing. Miroslav Borcovan, 0905536255

(aktualizované 26.11.2017)