ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Súťaž:
Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________ 

Koronavírus na Slovensku

 12.11.2020 • Uznesenie Vlády SR
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č.517 o predĺžení núdzového stavu.

 23.10.2020 • Nové opatrenia
Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

       zobraziť ďalšie...         resp. všeobecné informácie aj na korona.gov.sk
 
 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 23.11.2020 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks orech kráľovský (J. regia L.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1484, 1 ks breza ( Betula L.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 686/1, v k.ú. Beckov, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 23.11.2020. (zverejnené 23.11.2020)

 13.11.2020 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný jedálny lístok na 47.týždeň.

 11.11.2020 • Výzva na odstránenie porastov

 29.10.2020 • Zápisnica OcZ
Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 14.október 2020

 27.10.2020 • Fotogaléria
Súťaž: Najkrajšia predzáhradka, fotogaléria, 22.10.2020

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 10.11.2020 • Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom
Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom, bude ešte aj naďalej fungovať v obmedzenom režime takto: Podateľňa bude fungovať od 11.11.2020.
Referenti, pani Chovancová a pani Čechová, budú pre klientov k dispozícii od 11.11.2020.
Referenti, pani Trnková, pani Fraňová a pán Gergely, budú pre klientov k dispozícii od 16.11.2020.


 07.-08.11.2020 • Celoplošné testovanie #2 na Covid-19
Na 2. kolo testovania Covid-19 boli znovu vytvorené dve skupiny z radov zdravotníkov, člena PZ SR, členov DHZ Kálnica, upratovacej čaty - na čele s rotmajsterkou Ľubkou. Ďakujem im za úspešné zvládnutie i nápor, vytvoril sa pekný a veselý tím. Starostka obce.


 02.11.2020 • Celoplošné testovanie na Covid-19
Vážení občania, náročné dva dni sú za nami. Máme za sebou veľa hodín prípravy, premýšľania i starostí, aby všetko s určeným celoslovenským testovaním obyvateľov dobre dopadlo. Stalo sa. Veľmi ďakujem obom zapojeným tímom. Za Ozbrojené sily SR bola pre našu obec vyslaná vojačka rotmajsterka Ľubka. Ďakujem jej za profesionálny i ľudský prístup. Chcem vyjadriť vďaku veliteľovi DHZ Kálnica a všetkým zúčastneným členom DHZ, členovi PZ, ktorí dôsledným dodržiavaním pokynov veliteľky výraznou mierou prispeli k zvládnutiu tejto náročnej akcie. Taktiež ďakujem pracovníčkam OcÚ s pomocou pri administratíve, mojej zástupkyni, dobrovoľníkom, k torí sa postarali o dezinfekciu a čistotu priestorov a samozrejme ďakujem pani doktorkám i zdravotníckemu personálu za obetavú prácu. A nemožno s vďakou obísť i Vás, vážení spoluobčania. Určite Vás zaujíma informácia, ako sme dopadli.
Výsledok je 740 ku 10. Dávajte si prosím na seba pozor, buďte zdraví! Starostka obce.


 OZNAM, SAD Trenčín
Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime!
Dopravcovia zabezpečujúci prímestskú autobusovú dopravu v Trenčianskom kraji upozorňujú, že modré autobusy budú počas pracovných dní premávať v prázdninovom režime. Župa tak reaguje na zníženie mobility obyvateľstva uznesením vlády z 22. októbra 2020. Modré autobusy SAD Trenčín a SAD Prievidza budú s platnosťou od piatku 30. októbra 2020 až do odvolania premávať v prázdninovom režime. Výnimkou sú víkendové a sviatočné dni, tie ostávajú bez zmeny. Zároveň naďalej platí, že v záujme ochrany zdravia širokej verejnosti je umožnený vstup do autobusov len s použitím rúška, prípadne iného prekrytia úst a nosa. Viac informácií na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk, aktuálne CP si môžete overiť na www.cp.sk, prípadne v aplikácii Ubian. (v Kálnici 29.10.2020)


 OZNAM, Obecný úrad v Kálnici
Vážení občania, z dôvodu nariadenia Vlády Slovenskej republiky (UZNESENIE VLÁDY SR č . 678 o obmedzení slobody pohybu a zákaz vychádzania) oznamujeme, že Obecný úrad v Kálnici v dňoch 26.10.2020 – 1.11.2020 klientov nevybavuje s výnimkou prípadného pohrebu.
Taktiež oznamujeme, že zberný dvor bude od 28.10.2020 do odvolania zatvorený (v Kálnici, 27.10.2020)


 OZNAM, Stretnutie seniorov
Vážení spoluobčania, ako vieme, október je mesiac úcty k starším.
Stretnutie seniorov v obci Kálnica už býva každoročnou tradíciou.
Bohužiaľ, aktuálna situácia nám nedovolí organizovanie tejto akcie.
Milí naši starí rodičia! Ste generácia, ktorej sa patrí za všetko, čo ste pre svoje deti i spoločnosť urobili, poďakovať.
Sme vďační za to, čo ste doteraz urobili pre rozvoj obce a robíte naďalej, či už v záujmových spolkoch, vystupovaním vo folklórnych skupinách, ale i v združení seniorov, alebo individuálne pri svojich rodinných domoch, ako aj pri výchove svojich vnúčat a pravnúčat.
Prežívajte ďalšie dni hlavne v zdraví, súdržne so svojimi rodinami a spoločne si želajme, aby sme sa takto o rok spoločne stretli.
Starostka obce, Obecné zastupiteľstvo a kolektív pracovníkov OcÚ v Kálnici (v Kálnici, 22.10.2020)


 OZNAM, TJ Zavažan
Všetky ďalšie zápasy a celé súťaže (okrem 1.ligy) sú prerušené. Taktiež sú zrušené aj tréningy. (v Kálnici, 19.10.2020)


 OZNAM, obecná knižnica
Oznamujeme čitateľom, že z dôvodu nepriaznivej covid situácie, od dnešného dňa až do odvolania, bude miestna knižnica pre verejnosť zatvorená. (v Kálnici, 07.10.2020)


 OZNAM, pálenica
Pestovateľská pálenica v Kálnici oznamuje občanom, že prijíma prihlášky na pestovateľské pálenie ovocia na tel. č. 0948 730 203 alebo osobne v kancelárii PD Kálnica.


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 03.11.2020 • Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom
Oznamujeme občanom, že od dnes 3.11.2020, je Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu karantény, zatvorený a nebude fungovať minimálne do 9.11.2020. Všetci zamestnanci zostávajú doma, takže nevybavíte nič ani telefonicky a nebude ani fungovať podateľňa.


 07.-08.11.2020 • Celoplošné testovanie #2 na Covid-19
Vážení občania, V dňoch 7. a 8. novembra 2020, t. j. v sobotu a nedeľu, v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod., v kultúrnom dome sa uskutoční II. kolo celoplošného testovania na COVID 19. Nakoľko sa zmenilo časové rozpätie testovania, prosíme Vás, aby ste dodržali aspoň deň testovania, ktorý máte uvedený v harmonograme z I. kola testovania. Pripomíname, že v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. a od 17.00 hod do 17.30 hod. je prestávka...


 OZNAM, celoslovenské testovanie COVID-19
Vážení spoluobčania, v súvislosti s pripravovaným celoslovenským testovaním Covid-19 chceme Vás informovať a ubezpečiť, že pripravujeme a zabezpečujeme všetko tak, aby bola dodržaná Vaša ochrana zdravia . V týchto dňoch pripravujeme materiálno-technické zabezpečenie pre vybavenie miestnosti na testovanie. Tou miestnosťou je pripravené prísalie v kultúrnom dome. Čakacia miestnosť na výsledky bude v priestoroch veľkej sály a odtiaľ hneď bočnými dverami občania vyjdu von. Obec zabezpečila z vlastných zdrojov potrebné osobné ochranné pomôcky pre všetkých dobrovoľníkov, elektrický zahmlievač dezinfekčným prostriedkom – túto pomôcku využijeme i v budúcnosti. Taktiež pre Vás pripravujeme informačný leták do domácností, ktorý však dostanete pravdepodobne v piatok, nakoľko sa informácie neustále menia a je potrebné sa im prispôsobovať. Starostka obce (v Kálnici, 28.10.2020)


 31.10. - 1.11.2020 • Celoplošné testovanie obyvateľov na Covid-19História aktualít:
2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2009|2008|2007| 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk