ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________


Vzorkovník drevín
4.4.2022
________________________ 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 10.08.2022 • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 09.08.2022 • Fotogaléria

 28.07.2022 • Fotogaléria
Baškatour 2022, 21.07.2022

 27.07.2022 • Zápisnica OcZ

 21.07.2022 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a územnej samosprávy 2022

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 18.08.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2022, t.j. vo štvrtok, o 18.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
 2. Vyhlásenie miestneho referenda v Obci Kálnica. Občania Obce Kálnica v žiadosti doručenej dňa 18.7.2022 žiadajú v súlade s § 13a ods. 3, písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v nadväznosti na zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve, aby Zastupiteľstvo Obce Kálnica vyhlásilo miestne referendum v obci o odvolaní starostky tejto obce Mgr. Ivety Poluchovej
 3. Ukončenie.
V Kálnici, 15.8.2022
MUDr. Lenka Benáková,
poverený poslanec poslancami obce Kálnica


 23.08.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 23. augusta, t.j. v utorok od 16:20 do 16:40 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 01.09.2022 • Hviezdicový výstup k dvojkrížu
Obec Kálnica, Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica, MO Matice Slovenskej, Kellys Bikepark Kálnica Vás pri príležitosti dňa ústavy SR pozývajú na 10. ročník hviezdicového výstupu a výšľapu ku dvojkrížu na Ostrom vrchu, vo štvrtok 1.9.2021. Odchod účastníkov turistického výstupu je o 8.30 hod. od Pohostinstva Potoček v Kálnici. Program začína o 12.30 hod. pri kríži.


  • OZNAM - čas zvýšeného nebezpečenstva
Dňom 14.07. 2022 od 8,00 hod. do odvolania OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
Príloha - strana č.1, príloha - strana č.2
S pozdravom OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom. (zverejnené 14.7.2022)


  • OZNAM
Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a nadmernou spotrebou vody upozorňujeme občanov, aby dôsledne dodržiavali obmedzenie používania vody na iné účely ako na pitie. A to: obmedziť polievanie tráv a záhrad, umývanie áut a napúšťanie bazénov. Je to v záujme nás všetkých. Ďakujeme za porozumenie. (zverejnené 1.7.2022)


  • POMOC PRE UKRAJINU
Vážení občania, na základe Vašich ponúk s pomocou pre obyvateľov vojnou postihnutej Ukrajiny, dávame Vám do pozornosti nasledovné kontakty a informácie (sú to relevantné informácie podané okresným úradom, z dôvodu zamedzenia dezinformácií, chaosu a zavedenia jednotnosti):
- ohľadne ubytovania cudzincov je zriadená internetová stránku www.pomocpreukrajinu.sk alebo môžete ponuku nahlásiť na telefónnom čísle: 02/4859 3312. Na internetovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk je možné nájsť aj zoznam ubytovacích zariadení (štátne, hotelové, súkromné) spolu s kontaktom a informáciou o voľnej kapacite.
- v prípade poskytovania pomoci od jednotlivcov a podnikateľských subjektov je potrebné túto ponuku odoslať na email Uosppz@minv.sk.
- v prípade otázok o humanitárnej pomoci sa treba obrátiť na internetovú stránku ua.gov.sk, sekcia dôležité odkazy – mimovládna pomoc sa objaví informácia o druhoch pomoci. V časti materiálna pomoc sa objaví dotazník o poskytnutí humanitárnej pomoci (spolu s typom komodity).
- telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR, ktorí dopytujú informácie je: +421 513 816 111 a +421 259 765 111.
- v prípade otázok ohľadom registrácie/evidencie ukrajinských utečencov je potrebné ich odkázať na Oddelenie cudzineckej polície.
Na Okresnom úrade Trenčín bola určená stála služba koordinátora k poskytovaniu informácií ohľadne hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor“).
Všetky hovory prijíma na telefónnom čísle: +421 908 278 808


  • OZNAM
Obec Kálnica oznamuje občanom, že z technických príčin je zberný dvor až do odvolania zatvorený. (zverejnené 12.01.2022)

 30.06.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
  2. Informácia o novej grafike web stránky.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.
  4. Záverečný účet obce – schválenie.
  5. Kanalizácia.
  6. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ a určenie počtu poslancov OcZ vo volebných obvodoch.
  7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nové funkčné obdobie.
  8. Upozornenie prokurátora – vzatie na vedomie.
  9. Ukončenie.
V Kálnici, 27.6.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.,
starostka obce


 25.06.2022 • 75. výročie TJ Zavažan Kálnica
TJ Zavažan Kálnica a Obec Kálnica Vás srdečne pozývajú v Sobotu 25.6.2022, na oslavu 75. výročia TJ Zavažan Kálnica ktorá sa uskutoční v areáli TJ Zavažan Kálnica. Počas celej akcie zabezpečený bohatý sprievodný program, atrakcie pre deti. Viac info a program na plagáte.


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk