ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________ 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 03.08.2021 • Rozdelenie poslaneckých obvodov

 21.07.2021 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 12.07.2021 • Zverejnené zmluvy

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 06.08.2021 • Druhé kolo očkovania vakcínou proti COVID 19
Oznamujeme občanom, že druhé kolo očkovania vakcínou proti COVID 19, sa bude konať dňa 6. augusta 2021, t.j. v piatok, od 16:30 hodiny v Kultúrnom dome v Kálnici.


 26.7.2021 - 6.8.2021 • Oznam
Pani MUDr. Lenka Benáková oznamuje, že od 26.7.2021 do 6.8.2021, z dôvodu čerpania dovolenky, neordinuje. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Jaroš v Hôrke nad Váhom.


  • VÝSTRAHA !
Pozor na medvede! Vážení spoluobčania, 29.6.2021 sa jeden z členov poľovníckeho združenia pri pochôdzke v revíri fyzicky stretol s medveďom v lokalite nad chatou Široké. Jedná sa o asi 120 kilového jedinca. Prosíme zvýšiť ostražitosť pri pohybe v prírode. Kompetentné orgány boli informované.(Zverejnené 30.6.2021)


  • Ochrana úrody pred požiarom
V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Viac info v letáku. (Zverejnené 30.6.2021)


 21.06.2021 • Obecný úrad - otváracie hodiny
Vážení občania, počas extrémnych teplôt bude obecný úrad otvorený po, ut, štv, do 14.00 hod, v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13:00 hod.


 14.06.2021 • Malý kálnický ochotníček
Pozývame naše kálnické detičky, ktoré rady tancujú, spievajú a recitujú básničky. Prihláste sa k nám do "Malého kálnického ochotníčka", čaká nás veľa zábavy aj skvelá partička. Vážení rodičia/milé deti. Pri príležitosti 115. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci Kálnica, by sme radi nacvičili krátke folklórno - divadelné predstavenie s deťmi z našej obce. Plánujeme s ním vystúpiť dňa 30. októbra na"Kálnické hody" v kultúrnom dome v Kálnici. V prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa prosím kontaktujte členky kultúrnej komisie: Žaneta Potočková - 0908 764 498 alebo Nikola Lendacká - 0948 494 754


 01.04.-31.10.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR spúšťajú informačnú kampaň v súvislosti s asistovaným sčítaním obyvateľov. Keďže je možné, že asistované sčítanie budú chcieť využiť rôzni podvodníci, MV SR pripravilo letáky, v ktorých sú informácie ako asistované sčítanie prebieha, na čo si dať pozor a na koho sa môžu občania obrátiť, pokiaľ by došlo k podvodu alebo pokusu o podvod.
leták 1, leták 2


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 28.07.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 28.7.2021 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych epidemiologických postupov v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Posúdenie stavu a vývoj dlhu obce k 1.4.2021.
  5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
  6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020.
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021.
  8. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kálnica.
  10. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – nová povinnosť.
  11. Návrh na schválenie finančnej pomoci obciam na Morave postihnutým živelnou pohromou.
  12. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  13. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  15. Došlá a odoslaná pošta (žiadosti).
  16. Diskusia.
  17. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 13.7.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


  17.07.2021 • Futbalový turnaj prípraviek
Vážení občania TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na futbalový turnaj prípraviek, pod záštitou starostky obce Kálnica. V Sobotu 17.7.2021 o 9.00 hod. v Areáli TJ Zavažan Kálnica. O občerstvenie bude postarané, pre deti bude pripravený sprievodný program. Všetci fanúšikovia sú vítaní.
Turnaja sa zúčastnia tímy: Kálnica, Čachtice, Krajné, Štefanov


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk