ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________


Vzorkovník drevín
4.4.2022
________________________


Veľkonočná jedenástka
16.4.2022
________________________


Veľkonočná nedeľa
10.4.2022
________________________


Čistý revír = čistá príroda
9.4.2022
________________________


77. výročie
oslobodenia obce
6.4.2022
________________________


Náučným chodníkom
J. M. Hurbana
19.3.2022
________________________


Pietna spomienka na J.M.Hurbana
21.2.2022
________________________


Nové "ošatenie" miestnosti OcU
02/2022
________________________


103.výročie ukončenia 1.svetovej vojny
14.11.2021
________________________


Na Dedinskú skalu
16.10.2021
________________________


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________ 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 01.05.2022 • Fotogaléria
Stavanie Mája, 30.4.2022

 21.04.2022 • Fotogaléria

 10.04.2022 • Výkaz o komunálnom odpade

 07.04.2022 • Fotogaléria
Do albumu - Miestna organizácia Matice Slovenskej v Kálnici, bola pridaná fotogaléria: Turistický prechod „Náučným chodníkom J. M. Hurbana“, 19.3.2022

 28.03.2022 • Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
Na úradnú tabuľu bol pridaný návrh rozpočtu na roky 2022-2024 aj so sumárom

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 26.05.2022 • Zápasy futbalovej prípravky
TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva vo Štvrtok 26.5.2022 o 17.30 hod na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami: TJ Zavažan Kálnica a FK 1925 POBEDIM


 28.05.2022 • Majáles v Kálnici
DHZ Kálnica poriada dňa 28.mája 2022 Majáles.
Už tradične bude pripravená chutná večera, vínko, tombola, neskorá večera, dobrá muzika a super zábava.
Vstupné 25€, predpredaj vstupeniek 0905427183, 0907461020.
Hasiči sa tešia na Vašu účasť.


 02.06.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 2.6.2022, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti STOKY 187/ZA, - presnejšie informácie v tomto odkaze.


 25.06.2022 • 75. výročie TJ Zavažan Kálnica
TJ Zavažan Kálnica a Obec Kálnica Vás srdečne pozývajú v Sobotu 25.6.2022, na oslavu 75. výročia TJ Zavažan Kálnica ktorá sa uskutoční v areáli TJ Zavažan Kálnica. Počas celej akcie zabezpečený bohatý sprievodný program, atrakcie pre deti. Viac info a program na plagáte.


  • POMOC PRE UKRAJINU
Vážení občania, na základe Vašich ponúk s pomocou pre obyvateľov vojnou postihnutej Ukrajiny, dávame Vám do pozornosti nasledovné kontakty a informácie (sú to relevantné informácie podané okresným úradom, z dôvodu zamedzenia dezinformácií, chaosu a zavedenia jednotnosti):
- ohľadne ubytovania cudzincov je zriadená internetová stránku www.pomocpreukrajinu.sk alebo môžete ponuku nahlásiť na telefónnom čísle: 02/4859 3312. Na internetovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk je možné nájsť aj zoznam ubytovacích zariadení (štátne, hotelové, súkromné) spolu s kontaktom a informáciou o voľnej kapacite.
- v prípade poskytovania pomoci od jednotlivcov a podnikateľských subjektov je potrebné túto ponuku odoslať na email Uosppz@minv.sk.
- v prípade otázok o humanitárnej pomoci sa treba obrátiť na internetovú stránku ua.gov.sk, sekcia dôležité odkazy – mimovládna pomoc sa objaví informácia o druhoch pomoci. V časti materiálna pomoc sa objaví dotazník o poskytnutí humanitárnej pomoci (spolu s typom komodity).
- telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR, ktorí dopytujú informácie je: +421 513 816 111 a +421 259 765 111.
- v prípade otázok ohľadom registrácie/evidencie ukrajinských utečencov je potrebné ich odkázať na Oddelenie cudzineckej polície.
Na Okresnom úrade Trenčín bola určená stála služba koordinátora k poskytovaniu informácií ohľadne hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor“).
Všetky hovory prijíma na telefónnom čísle: +421 908 278 808


  • OZNAM
Obec Kálnica oznamuje občanom, že z technických príčin je zberný dvor až do odvolania zatvorený. (zverejnené 12.01.2022)

 21.05.2022 • Zápasy futbalovej prípravky
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na záverečný turnaj futbalovej prípravky do 11 rokov, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.5.2022 od 9.00 v areáli TJ Zavažan Kálnica za účasti mužstiev TJ Zavažan Kálnica, TJ Družstevník Očkov a OFK Vrbovce.
22.5.2022 o 10.30... preložené na 11.6. - Vás TJ Zavažan Kálnica pozýva na futbalové stretnutie prípravky U9 medzi mužstvami TJ Zavažan Kálnica a MFK Stará Turá. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 19.05.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 19. mája, t.j. vo štvrtok od 16:20 do 16:40 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 08.05.2022 • Deň matiek
Vážení občania, Obec Kálnica a ZŠ a MŠ Kálnica Vás pozývajú na oslavu Dňa matiek, v Nedeľu 8.5.2022 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ a MŠ v Kálnici.
 30.04.2022 • Stavanie Mája
Vážení občania. Obec Kálnica a DHZ Kálnica Vás pozývajú na tradične stavanie Mája v Sobotu 30.4.2022 o 17.00 hod. v priestoroch pred kultúrnym domom v Kálnici. K vašej dispozícii bude výčap pivo, kofola a grilované klobásky od pána Pavelku. O dobrú náladu sa Vám postarajú manželia Kolínkovci. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.


 23.04.2022 • Turnaj futbalovej prípravky
Vážení občania, TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na prvý tohtoročný turnaj futbalovej prípravky do 11 rokov, ktorý sa uskutoční v Sobotu 23.4.2022 od 9.00 v areáli TJ Zavažan Kálnica za účasti mužstiev TJ Zavažan Kálnica, TJ Družstevník Považany a OFK Čachtice. Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 21.04.2022 • Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční budúci týždeň vo štvrtok 21.4.2022, nie v stredu.


 16.04.2022 • Veľkonočná jedenástka
Súťaž v kopaní jedenástok pre deti z Kálnice.
Obec Kálnica a TJ Zavažan Kálnica Vás pozývajú na Veľkonočnú jedenástku.
Sobota 16.4.2022 – 13.00 hod.
Areál TJ Zavažan Kálnica.
Bufet + občerstvenie zabezpečené.


 12.04.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 12.4.2022 (t.j. v utorok) o 17,30 hodine v priestoroch prísalia kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Kultúrna komisia- činnosť v roku 2022.
  5. Vysporiadanie pozemkov – schválenie.
  6. Rozpočet na rok 2022 – schválenie.
  7. Kanalizácia – aktuálna informácia.
  6. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 10.4.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 12.04.2022 • Voľba hlavného kontrolóra
V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Kálnici uznesením č.8 /2022/Z zo dňa 14.januára 2022

A) Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica na utorok 12. apríla 2022 vo veľkej sále KD, Kálnica 100, 916 37 Kálnica. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kálnica.
B) Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášok takto:
    1. Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• bezúhonnosť
    2. Náležitosti písomnej prihlášky
• meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj (telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu)
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
• údaj o dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 7 dní
• písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
    3. Termín , miesto a spôsob odovzdania prihlášky
• prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Kálnica alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad Kálnica, Kálnica 100, 916 37 Kálnica najneskôr dňa 28. marca 2022 do 15.00 hod. Obálka musí byť zalepená s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať „ .
• za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote fyzicky doručená do podateľne Obecného úradu Kálnica. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
C) Schvaľuje
• voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kálnica
• dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 10 minút . Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
D) Určuje
• výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kálnica v rozsahu 25 % pracovného úväzku.
• Začiatok funkčného obdobia (deň nástupu do práce ) dňa 19. apríl 2022
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.2.2022 Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce


 10.04.2022 • Veľkonočná nedeľa
Obec Kálnica Vás pozýva na Veľkonočnú nedeľu. 10.4.2022, 14.00 hod. park J.M.Hurbana. Pochod s Morenou k dolnému mostu do zápotočia, krátky program detí zo ZŠ a MŠ a zapálenie Moreny. Program bude pokračovať v prísalí KD, pre deti zabezpečené tvorivé dielničky a živé zvieratká, živá hudba, pletenie korbáčov. Ukážka ručných prác s veľkonočnou tematikou. Občerstvenie zabezpečené


 01.03.2022 • Podateľňa stavebného úradu
Z dôvodu karantény bude podateľňa stav.úradu preberať podania na č. dverí 203 v dňoch:
PON 28.02.2022: 08:00 - 15:00
STR 02.03.2022: 08:00 - 15:00
PIA 04.03.2022: 08:00 - 11:00


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk