ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________ 

Koronavírus na Slovensku

 13.07.2020 • Príkaz riaditeľa nemocnice Nové Mesto nad Váhom
Príkaz riaditeľa NsP Nové Mesto n/V na zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu.

 07.07.2020 • Opatrenia UZV
Od 4. júla 2020 nové zmeny v opatreniach: Opatrenie.pdf | Opatrenie dodatok.pdf

       zobraziť ďalšie...         resp. všeobecné informácie aj na korona.gov.sk
 
 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 24.07.2020 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný jedálny lístok na 31.týždeň.

 15.07.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 30.júna 2020.

 15.07.2020 • Téma: pitná voda

 03.07.2020 • Fotogaléria

 27.06.2020 • Kálnické ozveny
Pridaná elektronická verzia Kálnických ozvien - jún/2020

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 09.08.2020 • TJ Zavažan, majstrovský zápas
17:00 MUŽI, TJ Zavažan Kálnica - Lubina kopanice


  • Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 26.07.2020 • TJ Zavažan, priateľský zápas
17:00 MUŽI, Bzince pod Javorinou - TJ Zavažan Kálnica 2:4
Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 23.07.2020 • TJ Zavažan, priateľský prípravný zápas
17,00 ŽIACI U9, Hrádok - Kálnica, doprava osobnými autami rodičov.
Príďte povzbudiť našich najmladších futbalistov.


 20.07.2020 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 20.júla, t.j. v pondelok od 16:50 do 17:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 19.07.2020 • TJ Zavažan, priateľský zápas
17:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Jednota Hrachovište 3:3
Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 12.07.2020 • TJ Zavažan, priateľský zápas
11:00 TJ Zavažan U9 - Štefanov U9 (NEHRALO SA)


 17.06.2020 • Obecná knižnica opäť otvorená
Obecná knižnica v Kálnici je opäť otvorená od 17.6.2020. Návštevníci sa musia riadiť týmito uvedenými zásadami.


 30.06.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 30.6.2020 (t.j. v utorok) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.
  5. Správa nezávislého audítora za rok 2019.
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu , vyjadrenie finančnej komisie.
  7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019.
  8. Potreba zabezpečenia zisťovania údajov o prítoku a odtoku vody dataloggerom – schválenie.
  9. Zistenie podmienok TVK – návrh predsedov komisií.
  10. Informácia o prejednanej cene – pozemok pod cintorín – návrh na schválenie kúpy pozemku.
  11. Žiadosť o úľavu na nájomnom v súvislosti s coronavírusom.
  12. Informácia – oznámenie o dražbe s.č. 69 a s tým súvisiaci sociálny problém nájomníkov.
  13. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o schválenie návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v rámci stavby „TN-Kálnica, výmena TS0026-002,VNK,TS,NNK“.
  14. Došlá a odoslaná pošta. (Námietka voči Uzneseniu č. 115-2020-Z, Rozhodnutie o schválení žiadosti Wifi pre Teba, ponuka ČSOB, pripravovaná výzva IROP – voda...)
  15. Diskusia.
  16. Ukončenie, záver.

  Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. (voči ostatným kolegom a hosťom v dostatočne vhodnejšom čase ako dňa 24.6.2020). Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine

Upozorňujem na dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 26.6.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obceHistória aktualít:
2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2009|2008|2007| 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk