ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články / Obnova miestneho parku
  17.4.2007 Obnova miestneho parku

  Obnova miestneho parku začala. Vzhľadom na pripomienky občanov i skutočný stav zelene v parku, už dlhšiu dobu sme uvažovali s jeho obnovou a úpravou.
   Problém vytvárali staré lipy, ktoré vysoko prerastali nad elektrické vedenie vysokého napätia k transformátoru i ďalšie elektrické vedenia, ktoré park obklopovali. Mnohé konáre už boli preschnuté a predstavovali, zvlášť pri veternom počasí, značné nebezpečenstvo nielen pre el. vedenia, ale i pre ľudí v parku. Naviac, orgován v starom plote už bolo problematické udržiavať.
   Konkrétny návrh na úpravu parku neexistoval. Na základe doporučenia T. Urbana i po konzultáciách s odbornými pracovníkmi ochrany prírody, rozhodli sme sa lipy radikálne zmladiť tak, aby v budúcnosti vytvorili obrast pod alebo na úrovni elektrického vedenia, s možnosťou tvarovania takto zmladenej koruny.
    Predbežný návrh na úpravu parku, i s prisľúbením svojej aktívnej pomoci, spracovali v rekordne krátkej dobe naši spoluobčania – odborníci na výstavbu a zeleň, Ing. Mário Pečit, Tibor Urban a Tibor Valovič s tým, že uvítajú ďalšie podnetné návrhy i aktívnu pomoc spoluobčanov. Zároveň sa nahradil jestvujúci schátralý plot s govánom novou výsadbou a postupne sa vykonali i dalšie úpravy v parku. Na strane od cintorína by sa zrušil plot a rozšírila by sa cesta o jeden jazdný pruh. Na ňom by sa vytvorilo parkovisko pre osobné autá nielen rodičov, zavážajúcich deti do MŠ, ZŠ, ale i občanov idúcich cintorín. Medzi cintorínom a prechodom pre peších od ZŠ i vo vnútri parku vytvoria sa spevnené uličky a plochy doplnené lavičkami, zeleňou i jednoduchými detskými zariadeniami. Vytvorí sa tak v centre obce pekný oddychový a bezpečný priestor, ktorý veríme, že i mládež bude slušne využívať, pomôže nám ho vytvoriť a nie devastovať.
   V tejto súvislosti chcem vysloviť poďakovanie Rastislavovi Potočkovi, nášmu spoluobčanovi, ktorý sa iniciatívne podujal, v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom v Novom Meste nad Váhom i pracovníkmi ZEZ, Západoslovenská energetika Trenčín, lipy zmladiť, i pracovníkom obce na aktivačných prácach, ktorí zabezpečujú ďalšie úpravy parku.
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk