ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články / Satelitné vysielanie káblovej televízie už reálne
  14.8.2008 Satelitné vysielanie káblovej televízie už reálne


    V poslednej dobe sa ma mnohí občania pýtajú, prečo v prípade nepriaznivého počasia, sa účastníkom káblovej televízie zhoršuje kvalita obrazu až do stratenia programu z obrazovky. Či sa s tým dá niečo robiť resp., či by nebolo vhodné firmu, ktorá káblovú televíziu prevádzkuje, požiadať o určitú kompenzáciu tohto nepriaznivého stavu.
    Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky pokladám za potrebné konštatovať, že obecný úrad sa už v minulosti zaoberal touto problematikou, čoho výsledkom bol prísľub celkovej modernizácie káblovej televízie v Kálnici. Tento prísľub začal mať konkrétnu podobu v jeseni minulého roka, keď firma TFM Nové Mesto nad Váhom si od Obce Kálnica prenajala za úhradu v kultúrnom dome priestor na umiestnenie potrebnej techniky a anténneho satelitného komplexu, ktorý je už takmer dokončený a vybudovaný.
    Opýtal som sa preto priamo zástupcu f. TFM p. Zdenka Olaša ml. na predchádzajúce otázky počas jeho prítomnosti pri konečnej montáži novej digitálnej ústredne v Kultúrnom dome v Kálnici.
    Z jeho odpovede uvádzam: Doterajší signál káblovej televízie sa prenášal do Kálnice mikrovlnným signálom z vysielača z Nového Mesta nad Váhom. Kvalita prenosu signálu, vzhľadom k vzdialenosti od vysielača, bola v podstatnej miere zhoršovaná nepriaznivým počasím, v dôsledku ktorého signál vypadával i úplne. Vybudovaním nového anténneho satelitného systému signál bude prijímaný už nie priamo z Nového Mesta nad Váhom, ale zo satelitu a tento prostredníctvom novej, už digitálnej ústredne, bude šírený k účastníkom káblovej televízie v obci cez vybudované optické káble. Z nich, pomocou 15 laserových vysielačov, bude signál šírený priamo k účastníkom do domácností. Týmto by sa mali odstrániť výpadky signálu počas nepriaznivého počasia a samotný signál by mal dosiahnuť pri TV prijímači kvalitu DVD.
    Popri satelitnom komplexe a digitálnej ústredni v obci sú už nainštalované i rozvodné optické káble. Uvažuje sa s postupným pripájaním súčasných účastníkov s tým, že väčšina káblových rozvodov zo stĺpov do domácností zostáva pôvodná, ale meniť sa budú len biele koaxiálne káble. Tieto firma bezplatne vo svojej réžii vymení. Je predpoklad, že jednotliví účastníci budú pripájaní už od 1.8.2008, pričom akcia by mala byť ukončená do 2 mesiacov.
    Výsledkom modernizácie, popri zlepšení kvality obrazu, bude i ponuka možnosti získať väčší počet programov, ktoré budú ponúkané v dvoch balíčkoch programov. V menšom bude 16 programov, zhruba v súčasnej cene a väčší v rozsahu 26 programov vo vyššej cene.
    Súčasne, s modernizáciou siete, bude do nej zabudovávaný i rozvod pre internet s kvalitou prenosu do 5 Mb/s, na ktorý bude možnosť sa samostatne prihlásiť. Jeho výhodou bude i vnútorná internetová sieť v rámci obce, s rýchlosťou 1 Gb/s, čo umožní rýchlu komunikáciu medzi účastníkmi v rámci obce.
    Záverom vzájomného rozhovoru, vzhľadom k uvedeným výpadkom signálu, firma TFM ústretovo prisľúbila odškodniť svojich klientov tým, že po zmodernizovaní a aktivizovaní celej siete im poskytne na obdobie 3 mesiacov plný väčší balík programov za cenu menšieho balíka programov.
Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk