ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________
úvod rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2014 rok 2015


Zo života Jednoty dôchodcov v r.2006

  V roku 2006 sme sa sústredili na plnenie dvoch hlavných bodov z programového plánu, ktorý sme prijali na výroènej schôdzi v roku 2005. Jednalo sa o prípravu jednodňového zájazdu pre našich členov a rekonštrukciu klubového zariadenia.
   Zájazd do Banskej Štiavnice a Sklených Teplíc bol vydarený. Históriou Banskej Štiavnice, kedysi slávneho banského mesta a dôležitého strediska vzdelanosti, nás sprevádzal fundovaný sprievodca, vďaka ktorému sme si z prehliadky tohto krásneho mesta odniesli mnoho nových vedomostí a zaujímavých zážitkov. Ocenili sme i návštevu kúpeľov v Sklených Tepliciach. Škoda len, že pobyt v liečivej minerálnej vode sa nám zdal prikrátky.
  Teší nás, že sa nám každoročne podarí pripraviť pre našich členov kvalitný zájazd, a to i napriek určitým ťažkostiam. Taktiež sme spokojní s tým, že sa nám v uplynulom roku, na prahu desiateho výročia založenia našej organizácie, s pomocou pána starostu, poslancov OcZ i našich členov konečne podarilo zrenovovať priestory nášho klubu. Klubové zariadenie, ktoré sme s pomocou obecného úradu budovali v rokoch 1997-8 bolo už značne schátralé vplyvom vlhkosti múrov. Opadávala maľovka aj olejové sokle, takže toto prostredie nebolo vhodné na usporadúvanie rodinných a spoločenských podujatí.
   A tak sme strhli starú maľovku a vykonali všetky prípravné práce na novovymaľovanie a osadenie dreveného obloženia, ktoré vykonal pán Ján Šicko. Následne sme priestory vyčistili a uviedli ich do prevádzkyschopného stavu. Práce financoval OV zo svojho rozpočtu. Preto naša vďaka patrí starostovi obce Ing. Borocovanovi a poslancom OZ, ale pochopiteľne aj všetkým našim členom, ktorí dokázali, že pre užitočnú vec sú ochotní obetovať svoj čas a pracovné úsilie.
  Teraz bude nutné nielen udržiavať toto zariadenie v dobrom stave, ale najmä sústrediť sa na možnosti jeho využívania. Znova sa môže rozbehnúť organizovanie schôdzkovej činnosti, spoloèenských a rodinných podujatí.
  Chceme, aby toto zariadenie slúžilo našim členom klubu, ale aj spoločenským organizáciám a všetkým občanom. Pochopiteľne, podmienkou je šetrné zaobchádzanie so zariadením a inventárom, ale aj primeraný nájom, slúžiaci aspoň na vykrytie prevádzkových nákladov. Informácie o prenájme klubového zariadenia záujemcom poskytne Ing. Borcovanová a S. Hladký.
   ZO JDS sa chce zúčastňovať aj na spoločenskom dianí v obci. Tak ako v minulosti sme znova schopní podieľať sa na úprave cintorína, zapojiť sa do organizovania osláv SNP, ale aj iných podujatí, aby sme prispeli ku skvalitneniu života našej obce.
Samuel Hladký, predseda JDS


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk