ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výlet na hrad Beckov
16.9.2019
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2019
________________________


75.výročie SNP
28.8.2019
________________________


Vychádzka do Klíže
24.7.2019
________________________


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________
úvod rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2014 rok 2015


Výročná členská schôdza Klub dôchodcov Kálnica zo dňa 28. 11. 2014

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 99 členov a prizvaní hostia- starosta obce p. Ing. Ján Krchnavý s pracovníčkami OcÚ. Na začiatku zasadnutia nás príšli pozdraviť deti materskej a základnej školy s pekným programom. Po minúte ticha za zosnulých členov klubu a voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie p. Ing. Borcovanová predniesla pozdravenie jubilujúcich členov klubu v roku 2014. Správu o činnosti Klubu dôchodcov Kálnica od poslednej členskej schôdze dňa 29. 11. 2013 predniesol predseda p. Peter Sedlák. Po správe o finančnom hospodárení klubu za posledný rok - Ing. Eva Borcovanová, predniesla správu kontrolóra klubu p. Anna Krchnavá. Návrh plánu činnosti na rok 2015 predniesol predseda p. Peter Sedlák. Tento návrh po pripomienkovaní členmi klubu bol schválený. Volebná komisia vykonala akt voľby členov výboru a kontrolóra klubu na obdobie rokov 2014 – 2017.


V tomto funkčnom období bude pracovať výbor v zložení:
p. Margita Pečitová - predseda
p. Ing. Ján Hladký - tajomník
p. Ing. Eva Borcovanová - finančný hospodár
p. Elene Ecsiová - člen výboru
p.Božena Bolechová - člen výboru
p.Pavol Jamrich - člen výboru
p.Peter Mordin - člen výboru
p. Blažena Filipová - kontrolór


Na záver novozvolená prdsedníčka poďakovala končiacim členom výboru za dlhoročnú prácu, menovite p. Petrovi Sedlákovi, p. Vladimírovi Víťazovi, p. Samuelovi Hladkému, p. Štefanovi Batkovi, p. Anne Krchnavej a popriala veľa zdravia v ďalšom živote. Potom nasledovalo príjemné posedenie pri guľáši a malom občerstvení spojené s prednáškou p. Tibora Valoviča o včelách a včelích produktoch.

Ing. Ján Hladký, tajomník klubu dôchodcov    


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk