ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 19.6.2018

Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________

Foto - pridané 5.6.2018

Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________

Foto - pridané 31.5.2018

BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:
Obec v médiách / Hurbanov náučný prírodno historický chodník otvorený
(uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres)

Hurbanov náučný prírodno historický chodník otvorený.


  V predvečer celoslovenských národných osláv pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove, spomienkovým pochodom otvoril sa Hurbanov náučný prírodno-historický turistický chodník (ďalej len Hurbanov chodník) medzi Beckovom a Kálnicou, ktorým Hurban chodieval do Kálnice.
  Predpoveď počasia po pekných slnečných dňoch na turistický prechod po lesopoľnej trase bola nepriaznivá, čo odradilo mnohých záujemcov. I napriek tomu, v sobotu dňa 18.3.2017 stretlo sa asi 60 účastníkov pochodu pred evanjelickou farou v Beckove, aby sa vydali na novovyznačenú 5.5 km trasu chodníka. Zvlášť cenná bola účasť poslancov SNR Ing. Jaroslava Bašku, župana Trenčianskeho samosprávneho kraja a Dušana Bublavého. Po príhovore starostu obce Beckov Ing. Jána Križana a recitácii vlastnej príležitostnej básne ev. farárom Mgr. Dušanom Vaňkom, účastníkom pochodu obcou Beckov boli odovzdané pekné pamätné listy, čím otvorenie chodníka bolo zahájené. Počas pochodu na dvoch vytvorených stanovištiach na informačných tabuliach účastníci mali možnosť zoznámiť sa bližšie nielen so životom i prínosom J. M. Hurbana pre slovenský národ, pre uznanie jeho svojbytnosti i kodifikáciu spisovnej slovenčiny, ale predovšetkým ako vedúcej osobnosti národného hnutia tej doby, neváhajúcej sa postaviť i so zbraňou v ruke za práva slovenského národa. Mali možnosť si i oddýchnuť a pokochať sa pohľadom na okolitú prírodu i Považie ktorú Hurban v básni "Po padesáty letech" dôverne opísal. Niektoré uvádzané miestne názvy v predmetnej básni znovu ožili na upravenej podrobnej mape spracovateľa Jána Valoviča, ktorá dotvára obsah informačných tabulí . Cenná je i tá skutočnosť, že zriadením Hurbanovho chodníka došlo i k vzájomnému informačnému prepojeniu ochranárskeho náučného chodníka "Beckovské Skalice" i "Prvého slovenského včelárskeho náučného chodníka J.M.Hurbana v Kálnici. O ich význame počas zástaviek hovoril Ing. Viliam Maslo, budovateľ Hurbanovho chodníka a Tibor Valovič na včelárskom stanovišti. A aby sa účastníkom ľahšie a zdravšie kráčalo napomohlo k tomu i včelárske osvieženie medovinou zo ZO SZV a ponúknutie príležitostne zdobenými medovníkmi od včelárky Milky Pažitnej. Naviac, spoločná cesta bola i príležitosťou na bezprostrednú výmenu názorov a skúseností medzi účastníkmi a vedením župy. Vraví sa : "Koniec dobrý, všetko dobré" , pod hroziacou oblohou, po príchode zablatených, ale usmiatych a spokojných účastníkov pochodu mohla začať ďalšia časť už slávnostného programu ktorým bolo :" Odhalenie pamätníka s pamätnou tabuľou od zhotoviteľa Jána Hubinského v parku J. M. Hurbana v Kálnici. Slávnostného obradu zúčastnili sa ďalší vzácni hostia: primátor Ing.Jozef Trstenský a viceprimátorka PhDr. Kvetoslava Hejbalová ako poslanci TSK, viceprimátor a okresný predseda SNS JUDr. Ján Fraňo z Nového mesta nad Váhom, predstavitelia ev.av. Považského seniorátu a rkt. cirkvi, členovia Členského ústredia Matice slovenskej z Martina , zástupcovia Miestnych odborov Matice slovenskej, sponzori a široká verejnosť.
  Po úvodných slovách matičnej hymny "Kto za pravdu horí" starosta obce Ing. ján Krchnavý privítal prítomných a zdôraznil dôvod zriadenia pamätníka, ktorým boli cesty Hurbana do Kálnice a jeho úprimný vzťah k nej. Poukázal na rôzne formy a podujatia ktorými si kálničania pripomínajú jeho odkaz, pamiatku i málo známu epizódu o jeho korunovaní za Slovenského kráľa v Kálnici . V následnom slávnostnom príhovore župan Ing. Jaroslav Baška poukázal na prínos Hurbana ako národného buditeľa a všestranne obetavého vodcu a bojovníka za práva slovenského národa a spoločne odhalil pamätník. Po položení vencov za TSK, Obec Kálnicu a jej Miestny odbor Matice slovenskej i Miestneho odboru Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom, priliehavou príležitostnou vlastnou piesňou a gitarovým gsprievodom príjemne prekvapil p. farár Mgr. Dušan Vaňko.
  Ing. Miroslav Borcovan, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej, uviedol bližšie známe okolnosti okolo jeho tzv. korunovácie v Kálnici, zvýraznil jeho povahu predovšetkým ako muža činu a prvého predsedu SNR i ako evanjelického kňaza. Poukázal na jeho blízky vzťah k ľudu Podjavorinského kraja, k účasti a úlohe na 4.sednici Tatrína v Čachticiach, k organizovaniu stretnutí na Javorine i vzťah k Novému Mestu nad Váhom prostredníctvom manželky Aničky rod. Jurkovičovej , čo symbolizuje i pamätník z čachtického kameńa i miesto jeho postavenia. Na tomto mieste už v roku 1906 sa hralo po prvykrát na Považí divadelná hra po slovenský, čo malo i tragickú dohru . Vyslovil presvedčenie , že zriadenie náučného Hurbanovho chodníka je začiatkom jeho ďalšieho budovania a jeho turistický prechod sa stane tradíciou počas ktorého bude možnosť Hurbanove myšlienky prezentovať i naďalej. Záverom poďakoval Štefanovi Šickovi, PhDr. Milanovi Šišmišovi , Ferdinandovi Bolebruchovi, Milanovi Stanovi a obetavému PhDr. Jozefovi Karlíkovi za zviditeľňovanie života a významu J.M.Hurbana pre slovenský národ i Kálnicu. Záverečnou hymnickou piesňou "Kálnica" od Paľka Pavlecha, speváckou skupinou "Sípkari" oficiálny program bol ukončený. Nakoľko začalo popŕchať a sa ochladilo podaný výborný guláš všetkým prítomným zo strany obce Kálnica , umocnil zážitok z vydareného podujatia. Poďakovanie patrí Obci Kálnica a všetkým sponzorom za materiálnu pomoc, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Matici slovenskej za finančnú pomoc a členom Dobrovoľného hasičského zboru za výborné organizačné a materiálne zabezpečenie podujatia.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk