ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________Obec v médiách / Hurbanov náučný prírodno historický chodník otvorený
(uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres)

Hurbanov náučný prírodno historický chodník otvorený.


  V predvečer celoslovenských národných osláv pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove, spomienkovým pochodom otvoril sa Hurbanov náučný prírodno-historický turistický chodník (ďalej len Hurbanov chodník) medzi Beckovom a Kálnicou, ktorým Hurban chodieval do Kálnice.
  Predpoveď počasia po pekných slnečných dňoch na turistický prechod po lesopoľnej trase bola nepriaznivá, čo odradilo mnohých záujemcov. I napriek tomu, v sobotu dňa 18.3.2017 stretlo sa asi 60 účastníkov pochodu pred evanjelickou farou v Beckove, aby sa vydali na novovyznačenú 5.5 km trasu chodníka. Zvlášť cenná bola účasť poslancov SNR Ing. Jaroslava Bašku, župana Trenčianskeho samosprávneho kraja a Dušana Bublavého. Po príhovore starostu obce Beckov Ing. Jána Križana a recitácii vlastnej príležitostnej básne ev. farárom Mgr. Dušanom Vaňkom, účastníkom pochodu obcou Beckov boli odovzdané pekné pamätné listy, čím otvorenie chodníka bolo zahájené. Počas pochodu na dvoch vytvorených stanovištiach na informačných tabuliach účastníci mali možnosť zoznámiť sa bližšie nielen so životom i prínosom J. M. Hurbana pre slovenský národ, pre uznanie jeho svojbytnosti i kodifikáciu spisovnej slovenčiny, ale predovšetkým ako vedúcej osobnosti národného hnutia tej doby, neváhajúcej sa postaviť i so zbraňou v ruke za práva slovenského národa. Mali možnosť si i oddýchnuť a pokochať sa pohľadom na okolitú prírodu i Považie ktorú Hurban v básni "Po padesáty letech" dôverne opísal. Niektoré uvádzané miestne názvy v predmetnej básni znovu ožili na upravenej podrobnej mape spracovateľa Jána Valoviča, ktorá dotvára obsah informačných tabulí . Cenná je i tá skutočnosť, že zriadením Hurbanovho chodníka došlo i k vzájomnému informačnému prepojeniu ochranárskeho náučného chodníka "Beckovské Skalice" i "Prvého slovenského včelárskeho náučného chodníka J.M.Hurbana v Kálnici. O ich význame počas zástaviek hovoril Ing. Viliam Maslo, budovateľ Hurbanovho chodníka a Tibor Valovič na včelárskom stanovišti. A aby sa účastníkom ľahšie a zdravšie kráčalo napomohlo k tomu i včelárske osvieženie medovinou zo ZO SZV a ponúknutie príležitostne zdobenými medovníkmi od včelárky Milky Pažitnej. Naviac, spoločná cesta bola i príležitosťou na bezprostrednú výmenu názorov a skúseností medzi účastníkmi a vedením župy. Vraví sa : "Koniec dobrý, všetko dobré" , pod hroziacou oblohou, po príchode zablatených, ale usmiatych a spokojných účastníkov pochodu mohla začať ďalšia časť už slávnostného programu ktorým bolo :" Odhalenie pamätníka s pamätnou tabuľou od zhotoviteľa Jána Hubinského v parku J. M. Hurbana v Kálnici. Slávnostného obradu zúčastnili sa ďalší vzácni hostia: primátor Ing.Jozef Trstenský a viceprimátorka PhDr. Kvetoslava Hejbalová ako poslanci TSK, viceprimátor a okresný predseda SNS JUDr. Ján Fraňo z Nového mesta nad Váhom, predstavitelia ev.av. Považského seniorátu a rkt. cirkvi, členovia Členského ústredia Matice slovenskej z Martina , zástupcovia Miestnych odborov Matice slovenskej, sponzori a široká verejnosť.
  Po úvodných slovách matičnej hymny "Kto za pravdu horí" starosta obce Ing. ján Krchnavý privítal prítomných a zdôraznil dôvod zriadenia pamätníka, ktorým boli cesty Hurbana do Kálnice a jeho úprimný vzťah k nej. Poukázal na rôzne formy a podujatia ktorými si kálničania pripomínajú jeho odkaz, pamiatku i málo známu epizódu o jeho korunovaní za Slovenského kráľa v Kálnici . V následnom slávnostnom príhovore župan Ing. Jaroslav Baška poukázal na prínos Hurbana ako národného buditeľa a všestranne obetavého vodcu a bojovníka za práva slovenského národa a spoločne odhalil pamätník. Po položení vencov za TSK, Obec Kálnicu a jej Miestny odbor Matice slovenskej i Miestneho odboru Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom, priliehavou príležitostnou vlastnou piesňou a gitarovým gsprievodom príjemne prekvapil p. farár Mgr. Dušan Vaňko.
  Ing. Miroslav Borcovan, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej, uviedol bližšie známe okolnosti okolo jeho tzv. korunovácie v Kálnici, zvýraznil jeho povahu predovšetkým ako muža činu a prvého predsedu SNR i ako evanjelického kňaza. Poukázal na jeho blízky vzťah k ľudu Podjavorinského kraja, k účasti a úlohe na 4.sednici Tatrína v Čachticiach, k organizovaniu stretnutí na Javorine i vzťah k Novému Mestu nad Váhom prostredníctvom manželky Aničky rod. Jurkovičovej , čo symbolizuje i pamätník z čachtického kameńa i miesto jeho postavenia. Na tomto mieste už v roku 1906 sa hralo po prvykrát na Považí divadelná hra po slovenský, čo malo i tragickú dohru . Vyslovil presvedčenie , že zriadenie náučného Hurbanovho chodníka je začiatkom jeho ďalšieho budovania a jeho turistický prechod sa stane tradíciou počas ktorého bude možnosť Hurbanove myšlienky prezentovať i naďalej. Záverom poďakoval Štefanovi Šickovi, PhDr. Milanovi Šišmišovi , Ferdinandovi Bolebruchovi, Milanovi Stanovi a obetavému PhDr. Jozefovi Karlíkovi za zviditeľňovanie života a významu J.M.Hurbana pre slovenský národ i Kálnicu. Záverečnou hymnickou piesňou "Kálnica" od Paľka Pavlecha, speváckou skupinou "Sípkari" oficiálny program bol ukončený. Nakoľko začalo popŕchať a sa ochladilo podaný výborný guláš všetkým prítomným zo strany obce Kálnica , umocnil zážitok z vydareného podujatia. Poďakovanie patrí Obci Kálnica a všetkým sponzorom za materiálnu pomoc, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Matici slovenskej za finančnú pomoc a členom Dobrovoľného hasičského zboru za výborné organizačné a materiálne zabezpečenie podujatia.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk