ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výstup k dvojkrížu
1.9.2019
________________________


75.výročie SNP
28.8.2019
________________________


Vychádzka do Klíže
24.7.2019
________________________


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________Rada obce a komisie:

Zloženie samosprávy obce Kálnica, aktualizované 11.3.2011


Starosta obce : Ing. Ján Krchnavý
Zástupca starostu : RNDr. Ingrid Ševčíková
Hlavná kontrolórka obce : Emília Krchnavá
Poslanci OcZ :
 • Janka Bagová
 • MUDr. Lenka Benáková
 • Milan Borcovan
 • Mgr. Jaroslava Ďurcová
 • Ján Jamrich
 • Anna Krchnavá
 • RNDr. Ingrid Ševčíková
 • Ján Valovič
 • Ing. Florián Zámečník

Obecná rada: RNDr. Ingrid Ševčíková, Anna Krchnavá, Ján Jamrich

Komisie:
- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkovoprávne záležitosti:
 • Anna Krchnavá - predseda
 • Ján Jamrich
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Ing. Arch. Ján Krchnavý
 • Alexander Rabatin

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie :
 • Ing. Florián Zámečník - predseda
 • Blažena Šicková
 • Mgr. Michal Feník
 • Ing. Ivan Šicko
 • Ing. Anna Podhorská

- Komisia sociálna :
 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Dana Badžgoňová
 • Mgr. Ingrid Remencová

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou :
 • Janka Bagová - predseda
 • Milan Borcovan
 • Mgr. Jaroslava Ďurcová
 • Ľubica Záhumenská

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov :
 • Ján Valovič - predseda
 • Emília Krchnavá

- ZPOZ :
 • Ing. Miroslav Borcovan - predseda
 • Blažena Šicková
 • Ľubica Záhumenská
 • Ing. Ján Krchnavý
 • RNDr. Ingrid Ševčíková
 • Ing. Katarína Filipová
 • Ing. Eva Borcovanová
 • Dana Krchnavá

Sobášiaci: Ing. Ján Krchnavý, poslankyňa RNDr. Ingrid Ševčíková

Vedenie kroniky obce – Iveta Markechová

Vedenie pamätnej knihy – Miroslava Bôžiková

Občianske rozlúčky na cintoríne : Ing. Eva Borcovanová

Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav Bušo, Martin Markech


Zloženie obecného úradu v Kálnici:

Blažena Šicková
– samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská
– samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk