ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Téma:

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu


Názov projektu: Wifi pre Teba – Obec Kálnica

ITMS2014+: 311071AKI7
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kálnica, Kálnica 100, 91637 Kálnica
Miesto realizácie: Obec Kálnica
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Kultúrny dom s.č. 100 na parc. č. 215/2 – Externý AP
Bod 2 Budova pre šport /areál TJ/ s.č. 199 na parc. č. 3681/7– Externý AP
Bod 3 Horná zastávka KN-C parc. č. 5184/1 /stĺp na ceste/– Externý AP
Bod 4 Jančovec s.č. 150 na parc. č. 207/1– Externý AP
Bod 5 Zdravotné stredisko s.č. 128 na parc. č. 116– Externý AP
Bod 6 Budova obchodu a služieb /pošta/ s.č. 332 na parc. č. 409– Externý AP
Bod 7 Základná škola s.č. 385 na parc. č. 635– Externý AP
Bod 8 Dom smútku s.č. 50 na parc. č. 1/2– Externý AP
Bod 9 Požiarna zbrojnica súpisné číslo 377 na parc. č. 619– Externý AP
Bod 10 Dolná zastávka KN-E parc. č. 1511/1 – Externý AP

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk