ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:
Voľby do NRSR 2010:

Výsledky volieb do NRSR 2010 v obci Kálnica

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku853
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní530
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny2
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30528
Počet platných odovzdaných hlasov 520

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Strana Číslo Hlasov
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 13
Únia – Strana pre Slovensko č. 21
Strana rómskej koalície – SRK č. 30
Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4 4
Sloboda a Solidarita č. 549
Strana demokratickej ľavice č. 620
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja č. 70
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko č. 829
Komunistická strana Slovenska č. 99
Slovenská národná strana č. 10 22
NOVÁ DEMOKRACIA č. 11 1
Združenie robotníkov Slovenska č. 120
Kresťanskodemokratické hnutie č. 1317
Ľudová strana Naše Slovensko č. 142
Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana
č. 1552
AZEN – Aliancia pre Európu národov č. 160
SMER – sociálna demokracia č. 17 307
MOST – HÍD č. 18 4

Dátum a miesto konania volieb:

Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:

1) voľby do NRSR sa budú konať 12.júna 2010 od 7.00 do 22.00 hod.

2) miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť 1, Kultúrny dom Kálnica volebný okrsok č. 1.

Zoznam kandidujúcich politických strán a koalícií

* Kliknutím na odkaz v názve strany budete presmerovaný na stránku TASR, kde sa môžete dočítať o profile a programových tézach politickej strany.
Číslo Názov Skratka Počet kandidátov
1 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA EDS 135
2 Únia - Strana pre Slovensko Únia 150
3 Strana rómskej koalície - SRK SRK 120
4 Paliho Kapurková, veselá politická strana Paliho Kapurková 1
5 Sloboda a Solidarita SaS 150
6 Strana demokratickej ľavice SDĽ 150
7 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK - MKP 150
8 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS - HZDS 150
9 Komunistická strana Slovenska KSS 150
10 Slovenská národná strana SNS 150
11 NOVÁ DEMOKRACIA ND 150
12 Združenie robotníkov Slovenska ZRS 147
13 Kresťanskodemokratické hnutie KDH 150
14 Ľudová strana Naše Slovensko ĽSNS 44
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana SDKÚ - DS 150
16 AZEN - Aliancia za Európu národov AZEN 150
17 SMER - sociálna demokracia SMER 150
18 MOST - HÍD MOST - HÍD 150

Zdroj: Štatistický úrad SR

Zoznam kandidátov

Aplikáciu na vyhladávanie všetkých kandidátov nájdete na webe Štatistického úradu SR

Informácie pre voliča

  • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.
  • Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
  • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
  • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
  • Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
  • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
  • Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
  • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Médiá o voľbách

 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk